Hvad er vikarbureauet; SKWULPP ?

Vi er bindeled mellem socialt udsatte og arbejdsgivere. Vi formidler oplysninger om det sociale frikort og er aktivt opsøgende i forhold til begge.

Hvordan foregår arbejdet?

Du vælger selv hvornår du vil arbejde, og hvad du har lyst til at arbejde med. Det kan for eksempel være affaldsopsamling, havearbejde mm. Lønnen ligger typisk omkring 100-140 kr/timen.

Hvordan foregår formidlingen…?

Du tager kontakt til dit værested eller ringer eller skriver til os.

Vi skaber jobs til mennesker med forskellige udfordringer, vi kalder dem småjobbere – -– vi er med til at “opfinde” de job som arbejdsgivere ikke vidste de havde brug for…samtidig formidler vi jobs til aktive småjobbere… lettere kan det næsten ikke være…!

 Vi samarbejder med både private virksomheder og det offentlige.

Hvad er et socialt frikort?

Med et socialt frikort kan du skattefrit tjene op til 20.000 kr. om året, uden at du bliver trukket i kontanthjælp eller andre offentlige ydelser.

Hvem kan få et socialt frikort?

– Hvis du har har særlige sociale problemer, f.eks er hjemløs, misbruger, eller lider af en psykisk lidelse.

– Hvis du hverken har været under uddannelse, eller tjent over 10.000 kr de sidste 12 måneder.

– Hvis du har opholdt dig lovligt i Danmark sammenlagt 9 år indenfor de sidste 10 år.

Hvad skal du gøre for at få et socialt frikort?

Du skal kontakte din sagsbehandler ved kommunen, eller søge via kommunens hjemmeside.

Vi arbejder for at alle får en god relation både til arbejdet og fællesskabet, derved skabes synergi og et aktivt dynamisk samspil mellem Os, småjobbere, arbejdsgivere det offentlige og andre aktører.

MÅL

Vikarbureauet; SKWULPP er en socialøkonomisk virksomhed, der på non-profit basis skaber gode relationer, arbejdsglæde og personlig selvværd, vi har en stærk passion for alle småjobbere…. 

KONTAKT

Tlf. Steen .21901868

Mail, hjemmelighed a gmail.com

Hjemmeside, hjemmelighed.nu

Lidt om Os…

– Vi vil som vikarbureau få virksomhederne til at tænke i opgaver frem for stillingsbetegnelser.

– Et job på få timer om ugen kan være med til at give mening i tilværelsen og flytte folk tættere på arbejdsmarkedet. Selvtilliden og motivationen vokser, og en dag bliver man måske selvforsørgende. Så hermed en opfordring til at tænke i såkaldte ”småjob” til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet og huske, at det giver værdi for alle og samtidig bidrager til mangfoldighed på arbejdspladsen, som også er med til at udvikle virksomhederne.

VAERDIER  

Vi tror på mennesker, mangfoldighed og aktivt medBORGERskab.